FR: fromage à tartiner
-fromage fondu

 DE: Sahne Schmelzkäsezubereitung
-Schmierkäse

 EN: cheese spread

 DA: blød smelteost
-smelteost
-smørost

 NL: smeerkaas

 ES: queso para untar

 SE: bredbar smältost
-mjukost Sign: word is Preferential.