Vegetarianism 

 FR: charentais
-melon charentais

 DE: Charentais Melone (Melonensorte aus der Charente)

 EN: Charantais melon

 DA: charentais melon (gul/orange eller rødt frugtkød)

 NL: charentais meloen

 ES: melón Charentais

 SE: charentais (melon från Frankrike)