FR: brousse du Var

 DE: frische Schafkäse

 EN: fresh sheep-milk cheese

 DA: frisk fåremælksost

 NL: verse schapekaas

 ES: queso de oveja fresco

 SE: fårost (ii)