FR: mortier et pilon
-pilon

 DE: Mörser und StÖßel
-Stößel

 EN: mortar and pestle
-pestle

 DA: morter og pistil (støder)
-pistil
-støder

 NL: stamper
-vijzel en stamper

 ES: mortero
-almirez
-mano de mortero

 SE: stöt
-mortel och stöt