FR: congre

 DE: Meeraal
-Conger(aal)

 EN: conger (eel)
-sea eel

 DA: havål

 NL: congeraal
-zeepaling (ii)
-kommeraal
-zeepaling (i) (onecht)

 ES: congrio

 SE: havsål

LA: Conger conger