Select your word
Kies uw woord
FR: [ lo bok ]  
EN: [ loaf (a) ]  
EN: [ loaf dish ]  
EN: [ loaf tin ]  
NL: [ lobak ]  (ID)
ES: [ lobo ]  
EN: [ lobster ]  
EN: [ lobster bisque ]  
EN: [ lobster soup ]  
DE: [ Loch machen ]  
ES: [ locha ]  
ES: [ locha ]  
EN: [ loche ]  
FR: [ loche de rivière ]  
FR: [ loche épineuse ]  
NL: [ lochtingsulker ]  (BE-NL)
SE: [ lock ]  
DE: [ locker (Gebäck) ]  
DE: [ Locker Reis ]  
DE: [ lockern ]  
EN: [ Locust bean gum ]  
SE: [ lodda ]  
DE: [ Lodde ]  
NL: [ loempiavellen (Chinese of Vietnamese) ]  
NL: [ lof (rode, witte) ]  
DE: [ Löffel ]  
DE: [ Löffelbiskuits ]  
DE: [ Löffelchen ]  
DE: [ Löffelkraut ]  
FR: [ logan ]  
DE: [ Loganbeeren ]  
EN: [ loganberry ]  
NL: [ loganbessen ]  
SE: [ loganbär ]  
DE: [ Lohtringer Speckkuchen ]  
EN: [ loin (beef) ]  
Lat.: [ Loligo spp ]  
FR: [ lollo ]  
EN: [ lollo bionda ]  
SE: [ lollo bionda ]  
NL: [ lollo biondo ]  
DE: [ Lollo Biondo (Schnittsalat) ]  
EN: [ lollo rosso ]  
SE: [ lollo rosso ]  
DE: [ Lollo Rosso (Schnittsalat) ]  
ES: [ lollo-rosa ]  
NL: [ lom vis ]  
ES: [ lombarda ]  
NL: [ lombok merah ]  (ID)
SE: [ lomme ]  
ES: [ lomo ]  
ES: [ lomo ]  
ES: [ lomo de cerdo ]  
ES: [ lomo de conejo ]  
ES: [ lomo de liebre ]  
NL: [ lomp ]  
ES: [ lompa ]  
FR: [ lompe ]  
ES: [ lonchas ]  
EN: [ long (leaf) coriander ]  
EN: [ long John ]  
EN: [ long pepper ]  
EN: [ long rough dab ]  
EN: [ long-finned gurnard ]  
EN: [ long-grain rice ]  
EN: [ long-life milk (UHT heated) ]  
ES: [ longan ]  
EN: [ longdrink glass ]  
DE: [ Longdrinkglas ]  
FR: [ longe ]  
EN: [ longfinned tuna ]  
NL: [ longhaas ]  
EN: [ longneck ]  
Lat.: [ Lonicera kamtschatica ]  
NL: [ Lonton ]  
NL: [ loodstaartsnapper ]  
EN: [ loofah ]  
NL: [ look ]  (NL-BE)
NL: [ look zonder look ]  
NL: [ lookteen ]  (NL-BE)
EN: [ loose-leaf lettuce ]  
Lat.: [ Lophinus piscatoris ]  
EN: [ loquat ]  
DE: [ Loquate ]  
FR: [ loquette ]  
DE: [ Lorbeerblatt ]  
ES: [ lorcha ]  
FR: [ lorette ]  
ES: [ loro viejo ]  
ES: [ los fósforos ]  
DE: [ Löschdecke ]  
DE: [ löslicher Kaffee ]  
SE: [ lossa på ]  
FR: [ lot(t)e (de rivière) ]  
ES: [ lota de río ]  
Lat.: [ Lota lacustris ]  
Lat.: [ Lota lota ]  
Lat.: [ Lota maculosa ]  
Lat.: [ Lota molva ]  
FR: [ lotier ]  
FR: [ lotier cultivé ]  
ES: [ loto ]  
ES: [ loto coltivato ]  
DE: [ Lotte ]  
FR: [ lotte (de mer) ]  
EN: [ lotus fruit ]  
EN: [ lotus root ]  
FR: [ lotus sacré ]  
NL: [ lotuswortel ]  
DE: [ Lotuswurzel ]  
FR: [ loubine ]  
FR: [ louche ]  
FR: [ louche ]  
EN: [ Louisiana boudin ]  (EN-US)
FR: [ loup ]  
FR: [ loup (à peau mince) ]  
FR: [ loup (de mer) tacheté ]  
FR: [ loup atlantique ]  
FR: [ loup de mer ]  
FR: [ loup de mer bleu ]  
FR: [ loup des roches ]  
FR: [ loup gélatineux ]  
FR: [ loutret ]  
EN: [ lovage ]  
EN: [ love apple ]  
EN: [ lovegrass ]  
EN: [ low in fat ]  
EN: [ low-fat fish ]  
EN: [ low-fat spread ]  
EN: [ low-fat yoghurt ]  
EN: [ low-salt ]  
DE: [ Löwensenf ]  
DE: [ Löwenzahn ]  
EN: [ lowerribs ]  

navigation arrows
Web: [ www.foodlexicon.net ]
E-mail: [ info@foodlexicon.net ]
(We are NOT collecting any information from you).
© Webmasters Jos & Marg Sparreboom.
Page last revised on: 2015-08-16
(yyyy-mm-dd). Version no Google