www.foodlexicon.net lammkött

Gör ditt val

agnelet

dilamm

dubbelkotlett

fårfiol (rökt)

hanlamm

hjärna (lamm)

kållapp

lamm

fortsättning

lamm bakdel

lamm bog

lamm grytbitar

lamm innerfilé

lamm ytterfilé

lammbog med lägg

lammbringa

lammhals (i)

fortsättning

lammhals (ii)

lammkotlett

lammkotlettrad

lammkotlettrad

lammkött

lammkyl

lammkyl

lammlägg

fortsättning

lammrygg

lammsadel

lammstek

skiva av lammstek

skiva av lammstek utan ben

ung tacka