www.foodlexicon.net fettsnål fisk

Gör ditt val

abborre

ansjovis (äkta)

bäcköring

bäckröding

bergskädda

bergtunga

blanksej

bleka

fortsättning

drakhuvudfisk

fettsnål fisk

fläckpagell

gädda

gös

gul abborre

guldöring

guldsparid

fortsättning

havsabborre

havsgädda

insjööring

kanadaröding

karp

kolja

kummel

kungsflundra

fortsättning

lenrimmad

lyrtorsk

mört

multefisk

öring

öring

piggvar

regnbågsforell

fortsättning

rocka

rockavinge

rödhaj

rödspätta

sandkrypare

sandskädda

sardell

sjötunga

fortsättning

slätvar

småmunnad bass

spätta

stör

sutare

svärdfisk

svart skorpionfisk

torsk

fortsättning

vildfångad öring

vitling