www.foodlexicon.net havets frukter

Gör ditt val

andamanhummer

avlångt ostron

bananräka

bay scallop (little)

bläckfisk

bläckfisk (ii)

blåmusslor

blåröd räka

fortsättning

blötdjur

bönsyrseräkor

bredstjärtfenad bläckfisk

brun tigerräka

caramoträka

emossel

flodkräfta

gastropoda

fortsättning

hästräka

havsanemon

havsnigel

hummer

jättevingsnäcka

kalmar

kammussla

knivmussla

fortsättning

kötträka

krabba klorna

krabbklor

kräfta

kräfta (or)

kungsräka västlig-

kurumaräka

mantisräkor

fortsättning

musslor

östlig kungsräka

ostron

ovalt ostron

pauasnäcka

pilgrimsmussla

pilgrimsmussla

räka

fortsättning

räkhäst

rakknivmussla

runt ostron

saltet manet

sandmussla

sandräka

sepiabläckfisk

sjöborre

fortsättning

sjöborre

spindelkrabba

stimräka

strandkrabba

strandsnäcka

taggig hjärtmussla

tångräka

tioarmad bläckfisk

fortsättning

tvåskalig

valthornssnäcka

venusmussla

vikkammussla