www.foodlexicon.net 
 Gewichten omrekenen.

Gebruik een decimale punt i.p.v. een komma.